Crafts, Home & Lifestyle

Showing all 5 results

Đá suối nhỏ

0.4500 π
  1. Đá nhỏ được tôi tìm kiếm theo yêu cầu của một khách hàng nào đó, người nào có nhu cầu sử dụng đá nhỏ cho riêng mục tiêu của họ.

Eggshell Art

19.5000 π
Hand-carved ostrich eggshell carved with passion and patience to satisfy your craving for special gifts to fill your collections.

Handcrafted Coin Purse

0.4000 π
Handcrafted coin purse from empty sachet of 3-in-1 coffee. Delicately crafted from garbage item to a useful everyday fashion accessories.

Parachord Bracelet

0.7200 π
Hand-crafted elegantly produce for everyday fashion.

定制2021年个性台历,桌面台历,照片台历。

3.0000 π
制作流程: 1.选好模板(1-5) 2.准备好13张照片(建议照片像素大于500k以上) 3.照片发送到邮箱[email protected] (发送文件:姓名+模板编号+制作数量) 4.个性定制物品,制作周期是5-7天左右!