travel book

Showing the single result

Trải nghiệm hoạt động sản xuất Thanh Long

15.0000 π
Tour du lịch cộng đồng “Trải nghiệm hoạt động sản xuất thanh long” cùng người dân Hàm Thuận Nam được chính thức triển khai từ năm 2015. Đây là mô hình mẫu thuộc Đề án “Du lịch cộng đồng tỉnh Bình Thuận, mô hình và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới” được ngành du lịch phối hợp với thôn Phú Mỹ – Hàm Thuận Nam tổ chức.