Sciences, Technology & Medicine

Showing all 2 results

BỘ NÃO CỦA PHẬT

1.2000 π
Cuốn sách này nói về cách tiếp cận ở bên trong bộ não của bạn để tạo ra hạnh phúc, tình yêu thương và trí tuệ nhiều hơn. Cuốn sách phá tung thoa thoa chưa từng có trước đây của tâm lý học, thần kinh học và thiền tập trả lời cho hai câu hỏi: Những trạng thái của bộ não làm nền tảng cho các trạng thái tâm trí về hạnh phúc, tình yêu thương và trí tuệ? Bạn có thể sử dụng tâm trí của mình như thế nào để khơi dậy và cố gắng các trạng thái tích cực này của bộ não? Kết quả là một hướng dẫn thực hiện đối với bộ não của bạn, đầy đủ các công cụ bạn có thể sử dụng để thay đổi dần dần bộ não vì sự tốt đẹp hơn, được đưa ra cho bạn. Richard là một tiến sĩ chuyên khoa thần kinh và tôi là một tiến sĩ chuyên khoa tâm lý học thần kinh. Khi tôi viết ra những dòng này, Richard đã là một đối tác hợp tác và giảng dạy lâu năm của tôi; những hiểu biết sâu sắc về bộ não dựa trên ba mươi năm kinh nghiệm làm bác sĩ của ông được tổng hợp lại thành những trang sách này. Cùng với nhau, chúng tôi đã thành lập Viện Wellspring về Khoa học thần kinh và Trí tuệ Thiền quán; trang web của viện là www.wisebrain.org, là nơi cung cấp nhiều bài báo, các buổi tọa đàm và những nguồn thông tin khác. Trong cuốn sách này, các bạn sẽ học được những cách hiệu quả để xử lý những trạng thái khó khăn của tâm, bao gồm sự căng thẳng, sa sút tinh thần, sự phân tâm, các vấn đề trong mối quan hệ, lo âu, buồn phiền và tức giận. Nhưng trọng tâm chính của chúng ta sẽ tập trung vào việc gia tăng hạnh phúc, trưởng thành về tâm lý và thực hành tâm linh tích cực. Trong hàng nghìn năm, các hành giả – những vận động viên Olympic về huấn luyện tinh thần – đã nghiên cứu tâm. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ đi theo truyền thống thiền mà chúng ta biết rõ nhất – Phật Giáo – và vận dụng nó vào bộ não để khám phá ra những đường mòn thần kinh tới hạnh phúc, tình yêu thương và trí tuệ. Không ai biết được bản chất đầy đủ về bộ não của một vị Phật hoặc của bất cứ người nào khác. Song điều được biết đến ngày càng nhiều chính là cách kích thích và củng cố những nền tảng thần kinh của các trạng thái hân hoan [hỷ], quan tâm chăm sóc và tuệ giác sâu sắc của tâm.