Education & Reference

Showing all 6 results

1000 usefull words

0.4500 π
List of words illustrated by colorfull and lovely pictures.

HOL

10.3000 π
Tài khoản học online - SIÊU TRÍ NHỚ HỌC ĐƯỜNG

Piano Samick

235.0000 π
Tình trạng mới 98% Piano cơ được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

Sách Lối sống tối giản của người Nhật

0.5000 π
Tối thiểu trong cuộc sống giúp ta ít suy nghĩ về vật chất xung quanh, tạo cho ta có nhiều thời gian hơn để thiết lập thân mình

Trao đổi bộ video diễn giải chi tiết các điều khoản của ISO 14001:2015

4.0000 π
Bộ video này được tách ra từng điều khoản phù hợp cho A/C tìm hiểu khi rãnh rỗi!

Trao đổi video đào tạo ISO 9001:2015

3.0000 π
Bộ video giải thích chi tiết từng điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Tư học, hiệu quả, dễ hiểu!