Electronics & Mechatronics

Showing all 10 results

Đồng hồ Poljot Liên xô

4.0000 π
Đồng hồ cổ thời Liên Xô được mình tìm thấy ở chợ đồ cũ

Karbot

48.9900 π

Mini

40.9900 π

Smart Stepper Motor for Industrial and Automotive

35.0000 π
Smart Stepper Motor control for NEMA17 Close-Loop. STEP/DIR interface, CAN Bus Interface, USB, Multi-function IO. Use for control such as industrial application, vehicles, robotics, education...

克鲁泽Cruzr v1.0

29,999.9000 π
第一代克鲁泽机器人,1.20米

发明家

99.9900 π
16个舵机,建议八岁以上

小微机器人

199.9900 π
小微机器人,中文版

忍者神龟

64.9900 π
建议八岁以上,四只神龟都有,这是一只神龟的价格。

自闭症儿童康复训练机器人

999.9000 π
自闭症儿童康复用机器人,根据全球自闭症研究机构和大学的理论基础,适合汉语地区。价值软妹币三万七千元。